Hoppa till innehåll

Dag: 1 december 2019

Lilla Julkalendern 2019: första luckan

Välkomna! Kasta er glatt in i första luckan – men läs gärna programförklaringen så att ni inte rusar in i båset och tjoar ut svaret first thing early in the morning!

Lucka 1


Käraste troglodyter!

Han – alltid i tredje person – är jag. Ingen i människosläktet har med större flit drivit sin profession eller haft större auditorier. Ingen annan gräsplätt har av Hemlisbloggaren besåtts med fler utländska frön. Ingen har korresponderat flitigare med de likasinnade inom och utom Europa. Ingen har reformerat såpass att det sägs att en ny epok råder sedan han kom in i bilden. Ingen har sänt fler vågor över världen än Hemlisbloggaren. Ingen i vårt land har arbetat med fler utlänningar, ingen är mer namnkunnig.

Han fullföljer sina plikter trots missunnsam kritik och försummar inte sin tid på fåfängt sladder. Har jag orätt kan varken jag eller någon annan försvara honom. Har jag rätt kan ej hela världen förbanna honom. Han – nästan alltid i tredje person – är jag.

Nu är Hemlisbloggaren gammal, han haltar, kan knappt gå, talar oredigt och kan knappt skriva. Det är dags att bjuda detta världsliga farväl.


Som alltid – en komplett ovidkommande bild!

Facit kommer nån gång efter midnatt den 2 december! (Eller i ottan, beroende på hur kommentatöserna i USA vill ha det!)

Share
122 kommentarer