Hoppa till innehåll

Dag: 13 december 2020

Lilla Julkalendern 2020: trettonde luckan

Lucka 11 innehöll årets i särklass (hittills) både äldsta och mest vetenskapliga HB (eller GG). I båset sonetterade hakke och i facit fick alla djur varsin tischa: Kråkan och Katt.

Nu ska vi trassla in oss i formuleringar!

Lucka 13


Rösterna måste ogiltigförklaras. I strid mot praxis har sopran, mezzosopran, alt, tenor, tenorbaryton, baryton, basbaryton och bas använts vid utbrott av ilska.

Gräl främjar inte den som önskar förändring. Inte ens i kön utanför The Met. Verklig förändring – bestående förändring – sker ett steg i taget.

Beslutet grundas på att vi inte funnit något juridiskt godtagbart skäl att skilja på folk och folk i kön. Den som står först, kommer in först. Klagomålen härpå har avfärdats för att de var renons på trovärdiga och vederhäftiga bevis och helt saknar grund för rättsliga åtgärder.

Högaktningsfullt,
Allen von Krakenthorp


WTF?

Facitsajten!

Lucka 1 och dess facit. Lucka 13 och dess facit.
Lucka 3 och dess facit. Lucka 15 och dess facit.
Lucka 5 och dess facit. Lucka 17 och dess facit.
Lucka 7 och dess facit. Lucka 19 och dess facit.
Lucka 9 och dess facit. Lucka 21 och dess facit.
Lucka 11 och dess facit. Lucka 23 och dess facit.

Programförklaringen!

Share
93 kommentarer