Hoppa till innehåll

Akademiens Kjell & Company och Clas Ohlson

Jag och Svenska Akademien går way back.

Jag kan inte sluta skriva om SAOL, SAOB och svenska.se och alla andra publikationer och njuter av alla historier – t.ex. om hur Anna Maria Lenngren nästan valdes in, så kvinna hon var.

Och så var det ju det där med min textanalys av Akademiens uttalande efter krismötet i höstas. De aderton som man talade om var 18 kvinnor som skrev ett upprop om hur övergrepp hade skett med Akademiens 18 stolars goda minne. (Ja, i detta sammanhang räknas alla som lika goda kålsupare tills motsatsen har bevisats.)

Någon skrev därefter den text som Danius läste upp under ett paraply i Gamla Stan, och fyllde den (texten) med mystifikationer samt ord som ”ej” och ”skall”.

Liten textanalys igen, kanske? För nu strömhoppar de ju av från det sjunkande skeppet, ledamöterna. Och de förklarar varför!

Klas Östergren vann hoppa-av-tävlingen:

Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ”I’m leaving the table, I’m out of the game.”

Hmmm: Hur lång är en lång tid och hur allvarliga är de andra allvarliga problemen och tre fyra stycken dess kanske ska fungera som en stilfigur (anafor), men låter ju bara som en trist uppräkning. Om jag hade varit Östergrens lärare, hade jag tagit fram rödpennan.

Rynkad panna: vad betyder egentligen obskyra? Menar han ”lite halvhemliga” (som inte är närmare känd för all­mänheten) eller rentav ”ohederliga”?

Anglifierad fundering: But why? Han väljer att citera en dyster Cohen. Pourquois? Warum? Hvorfor?

Så himla mycket mer effektivt hade det ju varit att citera någon på svenska istället!

 • Det är vackrast när det skymmer
 • Visst gör det ont
 • Främling, vad döljer du för mig?

Kjell Espmark hoppade strax därpå av:

Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet – då kan jag inte längre delta i arbetet.

Tadaaaa: Formuleringen ”ovidkommande hänsyn” tyder på att Kjell och Klas är lika överens om innehållet som vissa andra.

Peter Englund gjorde sedan en Lennon (ni vet, när man vill sluta i Beatles men nån annan hinner före)

[…] När det så blivit dags att dra slutsatserna av den utförda advokatutredningen har majoriteten i sina avvägningar tagit alltför stor hänsyn till enskilda, och alltför liten hänsyn till stadgarna, ja till vad som är själva idén med sammanslutningen. […]

Hänsynsjaså: Här har vi blott ”hänsyn till enskilda”, vilket ju kan vara något både ovidkommande, halvhemligt eller ohederligt.

Stadgar? Englund, som ju hoppar av sitt uppdrag, tar väl inte hänsyn till stadgarna? Men vänta, har någon någonsin blivit kickad eller puttats av sin stol i Svenska Akademien? Javisst!

 • Greve Henning Hamilton hoppade ”självmant” av 1881 eftersom han hade förskingrat många miljoner kronor.
 • Gustaf Mauritz Armfelt röstades bort 1794 på grund av landsförräderi. (Men elva år senare togs han till nåder.)
 • Gustaf Mauritz Armfelt (igen!) röstades bort 1811 för att han betedde sig allmänt illa och inte kunde dölja sin avsky inför Jean Baptiste Bernadotte.
Gustaf Mauritz Armfelt (1757–1814), med ordnar stora som mat-tallrikar.

Men nu måste vi lusläsa vilka stadgar som Peter Englund anses inte följs för att någon är feg (?) och hellre tar hänsyn till en ledamot. (Min tolkning.) Står  det något om vidriga kulturprofilsgärningar i stadgarna?

”Beträdes Ledamot med något som emot heder och ära går, varde han för altid utesluten.”

Nä. Eftersom Kulturprofilen inte är med i Akademien, är det alltså hans fru (Frostenson) som bör röstas bort, eller?

Nu tycker jag att vi tar varandra i handen, sjunger Idas sommarvisa, käkar lite knäckebröd och med munnen full rabblar stadgan som handlar om att det är det svenska språket som ska tas omhand, inte kulturprofiler eller ohederliga ledamöter.

”Academiens yppersta och angelägnaste göromål är, at arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet, så uti Vettenskaper, som serdeles i anseende til Skaldekonsten och Vältaligheten uti alla thes tilhörande delar, jemväl uti then, som tjenar at tolka the Himmelska Sanningar.”

Share
Publicerat iBloggen

56 kommentarer

 1. Såhär hade Anna Maria Lenngren skaldat om den här soppan:

  Cornelius Tratt är död (en liten rödlätt man,
  gick gärna med syrtut, i går begravdes han).
  Jag kistan såg och processionen
  och gjorde denna reflexionen:
  ”Bror Tratt, du levde glatt och kort,
  förr bars du alltid hem, nu bärs du äntligt bort.”

 2. Nu är de tretton. Lämnar Stridsberg så blir de Tolv. En till och Akademien kan inte längre besluta och torde därmed enligt sina stadgar implodera. Den som nu funtar på att bli Den Sjunde vet säkerligen om saken och vill nog inte gå till historien som den som sänkte Akademien.

  Fast i så fall lär nog kringelkrokiga och ljusår långa resonemang återställa tingens ordning.

 3. Ökenråttan

  Citerar Cohen! Det är väl Cohen så är påtänkt som nästa litteraturpristagare.

  Har vi hört nåt från Akademien om ”the Himmelske Sanningar” på sistone? Vore intressant.

 4. Jag tror att det är just de himmelska sanningarna som kommer att ge lite svängrum åt de tredderton när de ska arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet (förlåt dem, ty de veta icke vad de göra, andra kinden till, dömen icke, och allt vad de nu kan vara).

 5. Ninja i Klockrike

  Var det Cohen som skulle haft priset istället för Dylan?

  Fick Dylan priset för att KP och dess maka skulle bevisa att det gick att ge sagda pris till nån som de förordat? Nån så fullkomligt oväntad att till och med GF var tyst?

  Är även Academien av idag ett resultat av den uschla svenska skolan? Nog liknar dagens situation resultatet av ett hederligt grupparbete?

  Vem ska få priset i höst?
  Tänk om de tredderton gör en -74 och ger det till nån av sina egna?
  Har Fr*st*nss*n fått priset förut?
  Kan L*ckb*rg kallas kulturprofil? Då kan hon säkert få pris i höst.
  En sån nydanius av academiskt arbete.
  Macademiskt.

 6. Skulle Fr*st*nss*n få Priset i hust, så lär väl hennes Blide Make dra in lite schaber på att läcka (inte Läckbärga!) saken i förväg.

  So it goes.

 7. Ökenråttan

  Men en teolog valdes ju in härförleden. Det måste väl vara för att Akademien skulle få nån som kan ta itu med de himmelska sanningarna. Verkligen på tiden.

 8. Ninja i Klockrike

  Går det åt helvete så gör det det rejält, kan man väl sammanfatta den fantastiska filmen.
  Eller människan spår och Gud rår.
  Eller passa’re pyre, för här är det naturen och dess lagar som gäller.

 9. Tack för att du kunde räkna till fyra dess, Magganini! (Jag kontrollerade och räknade och tittade med lupp flera gånger, men gjorde ändå fel!)

 10. Filmen handlar ju om översvämningsskydd och hur ingenjörerna har löst det hela utan att dammen brister när det krisar. Här får nog någon gå in och tolka.

 11. LarsW talar nu inte om filmen som jag rekommenderar ovan (”Get Out”), utan om vattenkraften som beskrivs i min länk kl. 19:49. Skåda och häpnas över naturens krafter.

 12. Olle Bergman

  Kan någon som är mer komiskt begåvad än jag få in Vild-Hussen här på något sätt? Är det Kultur-Profitören, Sture Englund, Gustav den trekommafjortonde, Eyvind Martinson, Olof Lagercrantz eller Gert ”Äntligen” Fylking som uppbär denna roll i vatten-metaforen?

 13. Ökenråttan

  I SvD (inte Svensk Damtidning) förklarar dom 8 som inte ville utesluta Fr*stensson varför dom inte ville det. Min reflexion är att det nog hade varit bra om Akademien fortsatt traditionen att ha en hög jurist i sin krets. Då kunde den ha förklarat skillnaden mellan uteslutning ur ett språk- och litteratursamfund och straff för brott mot brottsbalken.

 14. Så farligt är det väl inte? Det kunde ha varit mycket värre. Som detta, som troligen utspelades i Alingsås. Tänk er akademieledamöterna lössläppta på Stortorget och där inte ens kvinnornas exempel var egnadt att fremja sedlighet och tukt.

 15. och

  För en snustorr och skittråkig Akademidebacleanalys, nu de åttas brev (bra boktitel), hänvisas till min annars så himla roliga blogg. (Ja, inte den senaste tiden, men vanligen.)

 16. Tusan hakar, nu kommer jag inte att få nåt gjort för nu måste jag sitta och läsa gamla artiklar om ofog.

  Jag har ett klipp från SvD 1903 här, men det är inte på långa vägar lika fint formulerat som Skogsgurras.

 17. och

  You´r welcome, Lotten! Och jag tror Akademien överlever.

  🙂 (kan inte hitta ngn solglasögesmiley),

 18. En fundring: Akademien är beslutsgill vid minst Tolv närvarande ledamöter. Så läser man i bladen att Fr*st*nsso*n inte har närvarat sedan hennes ’karl’ åkte rutschkana i media i hustas.

  Om inte hon kommer till en paragrafändrande sammankomst så är Akademien inte beslutsgill avseende det här med utträden.

  Intrigen tätnar.

 19. Christer, the Long Distance Personal Trainer

  Men vaffan! Nu ska TNC läggas ner!
  Det har för all del varit på gång sedan de blev av med statsbidraget 1 januari 2017, men ändå. Dubbel kulturskymning! :€

 20. och

  LarsW: Har just läst att hon faktiskt dykt upp på flera sammanträden för att försvara sig, eftersom hon enligt uppgift inte hördes av den utredande advokatfirman….

  Danius har sagt att det inte finns någon paragraf om att man inte FÅR kliva av, har aldrig funnits.

  Visst ja – glömde ett e i förra kommentaren. Det kommer här: e!

 21. och: Såg det efteråt. Det här med att man inte får kliva av verkar annars hårklyveri. Finge man kliva av, hade det väl inte uppstått någon kris, och De Avklivdas platser vore fria att återbesätta.

 22. Christer: Jag fick ett (illa skrivet) mejl med avsändaren ”Test” om detta redan vid tvåtiden i eftermiddags, sigenrat Anneli Alersjö vd – men på tnc.se står inget om nedläggning. Senaste nyheten är:

  TNC flyttar!
  Efter många år i Solna flyttar TNC nu kontoret till Torsplan.

  Var är nu Ture Sventon när man behöver honom?

 23. Ökenråttan

  TNC kanske kan ta över utseendet av mottagare av Nobels litteraturpris? Om det sk*ter sej totalt.

 24. Ninja i Klockrike

  Det tycker jag Frukttårtsakademien kan göra, där finns en ohygglig litterär kompetens. Eller någon annan illuster sammanslutning.
  Nobelpristilldelandet kunde väl vandra runt lite?
  Så blev det lite variation på konfekten.
  Frukttårtsakademien, Föreningen Knyppelpinnarna. Lutfiskens vänner, Ödeshögs hembygdsförening, göteborg och Orusts ryttarförening, Bäckedals folkhögskola.
  Eller så.

 25. Det börjar knaka i de etablerade sanningarnas fundament. I smått som stort.

  Olika saker som man äter är livsfarliga vissa perioder och det bästa man kan sätta i sig vid andra tillfällen.

  Bensinbilar var de värsta bovarna en tid. Sedan blev dieselbilarna så nyttiga att de sattes in i gruvorna i norr.

  Klimatförskräckelsen hotas nu av andra ännu förskräckligare händelser.

  En ”riktig karl” var både beundrad och älskad i många århundraden. Men idag får man knappt vara den som biologin menat att man ska vara. Snart får vi väl motsvarande restriktioner i djurvärlden också.

  Kväveoxiderna har man inte riktigt klart för sig. Kanske är de farliga? Kanske inte? Jag har inte sett några hållbara utredningar som faktiskt visar att de är det.

  Såna där saker hade man inte tid att bekymra sig om när det var full huggning med att klara livhanken och överleva nödår och krig. Men idag är det den heliga Försiktighetsprincipen och flockmentaliteten som bestämmer. Plus den snabba spridning av olika larm och agendor som vi inte hade för tjugo – trettio år sedan.

  Den där akademin, som vi ju absolut måste ha i Sverige eftersom det fanns en i Frankrike, är i mina ögon inte så mycket att skryta med längre. Det är ju faktiskt så att det var Alfred Nobels pengar som gav den och litteraturpriset dess glans och lite positiv publicitet åt Sverige.

  Vi är ett mycket litet land på ett mycket litet dammkorn i Världsalltet. Douglas Adams uttryckte det som att den där pytteplaneten var hemvist för en förmodligen primitiv, kolbaserad livsform. I en reviderad utgåva av Guiden har ’förmodligen’ utgått.

  Jag bryr mig mycket litet om allt detta. Jag är ju en primitiv livsform och jag har fullt upp med helt andra saker. Och det ger mig rätt mycket sinnesfrid.

 26. Ninja i Klockrike

  Olika saker som man äter kan bara vara livsfarliga en gång, det ligger i sakens natur.

 27. Jag bryr mig jättejättejätteenormt skitmycket om TNC och är så bekymrad att jag på kvällens basketträning stukade tre fingrar när jag istället för att vara basketspelare började fundera på TNC.

  I höst är det val. Vad hemskt synd att inget av partierna har ett TNC-löfte att erbjuda mig.

 28. Nu spretar båset som en piassavakvast, men har ni hört att Horace har förlorat målföret?

  ”Orden sviker mig när jag försöker karaktärisera det vanvett som har brutit lös, sedan ett antal personer till sin grämelse såg sig tvungna att ge upp sin plan att skada och förnedra Katarina Frostenson.”

 29. Citerar Tom Lehrer ur minnet: ”I feel that if people can’t communicate, the very least they can do is shut up.”

  Och jag trodde att båset skulle spreta. Som en björkkvast, helst. Alla piassavakvastar jag har träffat har haft väldigt parallella strån. (Och varit av plast. Vad är piassava egentligen?)

 30. och

  Horace är sexton år, har alltid varit sedan han var 16, det är min fasta tro. Espmark är upprörd. T o m Leif GW, som enligt min åsikt pratar för mycket, är upprörd.

  En stilla fråga: VAD är TNC?

 31. Passarenoga, och!
  Det är en Väldigt Viktig Samling Människor som hanterar teknisk nomenklatur. Utan TNC skulle vi inte ha såna viktiga begrepp som Matningsdon, det skulle förmodligen heta Strömförsörjningsenhet eller Power Supply i stället.
  De håller koll på, och stöder, oss tekniker.

 32. och

  Aha! Jomen, har inte Lotten t o m ÖVERSATT texter med konstiga tekniska ord i? (Asså, men för fyra år sedan var jag ju så ung…)

  Om någon händelsevis vill heja på Danius kan man fortfarande maila henne. I sådana här lägen är det bra att skriva ”snällt mail” redan i ämnesraden…

  Började nu undra över Lotta Lotass, som ju inte trivs i det (kanske något högbrynta) sällskapet. Det står en ordentligt lång drapa, skriven av Jan Arnald, om henne på Akademiens hemsida.

 33. Ninja i Klockrike

  Är det någon som hörde Sture Allen på nyheterna i radion idag?
  Han är 89 å ett halvt och ja, man kan säga att det hördes. Lätt lomhörd eller begynnande kalkning?
  Spännande som vilken såpa som helst.

 34. och

  Om den palatskuppen lyckas, med Horace bakom armborstet, kan Akademien hälsa hem. Den förlorar all värdighet och allt förtroende.

  De åttas gäng ska tydligen träffas i morgon – för att lugna ner lilla hetsporren Horace, månne? Hoppas det.

 35. och

  Allén är den småsinta man som mördade det vackra talet två tusen. Där är Lotten och jag inte överens, men Sture – såret värker än.

 36. Du vet var jag står i den frågan, och.
  Ologisk och okunnig argumentation. Och något som Sverige fortfarande är ganska ensamma om. Som jag minns det var det numera bortgångna Margareta Westman som startade dumheterna långt innan frågan var aktuell. Allén tog över när det magiska datumet närmade sig.

 37. Jag visste väl: Jag hade verkligen sett det i en papperstidning och inte inbillat mig. Nu på nätet. Hovet avslog faktiskt Per Wästbergs förslag.

  ”Jag lade brevet till handlingarna utan åtgärd; övertygad som jag var efter vad jag hade hört om Kulturprofilen att denne ej var värdig en kungens medalj” skriver Svante Lindqvist.

  Lik f*rb*nnat fick karln sin medalj. Lasta inte hovet för detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

wp-puzzle.com logo

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.