Hoppa till innehåll

När Karl XIV Johan fick svensklektioner

Stackars herr Bernadotte, gick och blev kung i Sverige (och Norge) fastän han var republikan, fransman och sedan 47-årsåldern adopterad av Karl XIII, som ju var gammal och barnlös.

Men vad skådar mitt öga? Wikipedia:

”Karl XIV Johan ägde en stor verbal förmåga, men lärde sig aldrig att tala svenska, vilket han djupt ångrade. Kungen fick undervisning i svenska av bibliotekarien P.A. Wallmark under åren 1810-1813, men tillgodogjorde sig detta endast sporadiskt och under korta stunder.”

Undervisning i svenska? Heureka!

Ytlänningars (och då särskilt fransosers) träning i att uttala svenska! (Utgiven 1811.)
Samling av de nödvändigaste orden när man ska prata svenska. Eller ”Samliguene àv dê neudwaindigâsté ourde nair mann ville tâla.”

Detta är den finaste lilla pärla till bok som världen har skådat. Alla uttal är skrivna med bokstäver som man kan läsa, och anpassade efter en fraaaansk mun. Som ju jobbar i sängen.

– Fluuu meigh én semeuregause! ropar Karl Johan här.

Så nasal han säkerligen var, behövde han säkert också kunna prata om sina naisebaurrare. Eller svullet tandetecheute?

Oh, så intressant – tandkött och kött som man äter uttalas inte riktigt likadant:

Houneguer?

reuquete techeutte (rökt kött)
ouquesetecheuette (oxkött)
mieulquelimepare (mjölklimpa)

Teurstigne? 

corquesquerouve (korkskruv)
drique quelounque (drickklunk)

Aum vaiderette:
éne seneubolle
(en snöboll)
ette selagueréguene (ett slagregn)

Arvingar till tronen då?
mitte frounetimmere (mitt fruntimmer)

Förtvivlan, uppförande, en förtrogen! (Vad händer där i sängen?)
Skönheten, fulheten, blodet och kindbenen i en härlig allians på ett boksida!

Den här boken finns bara på KB, men för ett par hundralappar kan man få vilken bok som helst inskannad och mejlad till sig. Och det är precis det jag har gjort. Inte nog med att jag nu har den i min dator – den finns dessutom tillgänglig i digitaliserat skick för andra bokstavstokar!

Något ni vill att jag slår upp?

Spotta, svetta, torka, hosta … huuuu.
Share
Publicerat iBloggen

65 kommentarer

 1. Här kommer en cedilj (som ju borde stavas med çedilj) för framtida bruk:
  ç

  Mac:
  alt-c och alt-skift-c

  Inte Mac:
  Ç – alt-0199
  ç – alt-0231

  Andra användbara svansbokstäver!
  Ģ, ķ, ņ, ļ, ş, ţ

 2. Ooooh, jag klistrar in alla möjliga bokstäver här! Det är ju som en hel leksaksaffär!

  Fnuttar här och där:
  Áá · Ââ · Àà · Ȁȁ · Ăă · Åå · Ää · Āā · Ǟǟ · Ãã · Ąą · Ą̊ą̊ · Ḁḁ · A͗ẚ · Ⱥⱥ · Ḃḃ · Ḅḅ · Ḇḇ · Ƀƀ · Ɓɓ · Ćć · Ĉĉ · Čč · Çç · Ḉḉ · Ċċ · Ƈƈ · Ȼȼ · Ɗɗ · Ḓḓ · Ďď · Ḋḋ · Ḍḍ · Ḏḏ · Ḑḑ · Đđ · Ðð · Ɖɖ · Ḏḏ · Éé · Êê · Èè · Ȅȅ · Ěě · Ëë · Ēē · ‌Ẽẽ · ‌Ĕĕ · Ęę · Ėė · Ẹẹ · Ȇȇ · Ḕḕ · Ḗḗ · Ḙḙ · Ḛḛ · Ḝḝ · Ɇɇ · Ḟḟ · Ƒƒ · Ǵǵ · Ĝĝ · Ǧǧ · Ğğ · Ġġ · Ģģ · Ɠɠ · Ḡḡ · Ǥǥ · Ĥĥ · Ȟȟ · Ḧḧ · Ḣḣ · Ḥḥ · H̱ẖ · Ḩḩ · Ḫḫ · Ħħ · Ⱨⱨ · İi · Iı · Íí · Îî · Ìì · Ȉȉ · Ïï · Ḯḯ · Īī · Ĩĩ · Įį · Ịị · Ḭḭ · Ĵĵ · J̌ǰ · Ɉɉ · Ḱḱ · Ǩǩ · Ķķ · Ḳḳ · Ḵḵ · Ƙƙ · Ⱪⱪ · Ĺĺ · Łł · Ḽḽ · Ľľ · Ļļ · Ḷḷ · Ḹḹ · Ḻḻ · Ƚƚ · Ɫɫ · Ⱡⱡ · Ḿḿ · Ṁṁ · Ṃṃ · Ŋŋ · Ńń · Ǹǹ · Ññ · Ṋṋ · Ňň · Ṅṅ · Ṇṇ · Ṉṉ · ʼn · N̈n̈ · Ņņ · Óó · Őő · Ôô · Òò · Ȍȍ · Ŏŏ · Ȯȯ · Ȱȱ · Öö · Ȫȫ · Ōō · Ṓṓ · Ṑṑ · Õõ · Ṍṍ · Ṏṏ · Ȭȭ · Øø · Ǿǿ · Ǫǫ · Ǭǭ · Ọọ · Ȏȏ · Ơơ · Ṕṕ · Ṗṗ · Ƥƥ · Ᵽᵽ · Ꝗꝗ · Ŕŕ · Ȑȑ · Řř · Ŗŗ · Ṙṙ · Ṛṛ · Ṝṝ · Ṟṟ · Ɍɍ · Ɽɽ · Śś · Ṥṥ · Ŝŝ · Šš · Ṧṧ · Şş · Șș · Ṡṡ · Ṣṣ · Ṩṩ · Ťť · Ṱṱ · T̈ẗ · Ţţ · Țț · Ŧŧ · Ṫṫ · Ṭṭ · Ṯṯ · Ⱦⱦ · Úú · Ùù · Ûû · Ŭŭ · Ưư · Űű · Üü · Ūū · Ṻṻ · Ųų · Ůů · Ũũ · Ṹṹ · Ụụ · Ṳṳ · Ṵṵ · Ṷṷ · Ʉʉ · Ṽṽ · Ṿṿ · Ʋʋ · Ỽỽ · Ẃẃ · Ŵŵ · Ẁẁ · Ẅẅ · W̊ẘ · Ẇẇ · Ẉẉ · Ⱳⱳ · X̂x̂ · Ẍẍ · Ẋẋ · Ƴƴ · Ýý · Ŷŷ · Ỳỳ · Ÿÿ · Ȳȳ · Ỹỹ · Y̊ẙ · Ẏẏ · Y̨y̨ · Ɏɏ · Ỿỿ · Źź · Ẑẑ · Žž · Żż · Ẓẓ · Ẕẕ · Ƶƶ · Ȥȥ

  Andra konstiga bokstäver:
  Ɑɑ · Ɐɐ · Ƃƃ · Ↄↄ · Ƌƌ · Ǝǝ · Əə · Ⅎⅎ · Ᵹᵹ · Ƣƣ · ᵷ · Ɣɣ · Ⱶⱶ · ʔ · ʡ · ƾ · Ɩɩ · ĸ · ƛ · Ɯɯ · Ƞƞ · Ɔɔ · ⱺ · Ƿƿ · Ɋɋ · Ʀʀ · ſ · ẛ · Ʃʃ · Þþ · Ꝥꝥ · Ꝧꝧ · Ʊʊ · Ʌʌ · Ȝȝ · Ʒʒ · Ǯǯ · ƺ · Ƹƹ · Ƨƨ · ƻ · Ƽƽ · Ƅƅ · ʘ · ǀ · ǁ · ǂ · ǃ · ʻ

  Ligaturboktsäver:
  Ææ · Ǣǣ · Ǽǽ · Œœ · DZ Dz dz · DŽ Dž dž · IJij · NJ Nj nj · LJ Lj lj · Ỻỻ · & · Ƕƕ · Ȣȣ · ẞß · § · ȸ · ȹ · ʥ · ʤ · ff · fi · fl · ffi · ffl · ʩ · ſt · ʪ · ʫ · ɮ · st · ʨ · ʦ · ʧ · ᵫ · ᴂ · ᴔ · ᵺ

 3. Ökenråttan

  När vi bodde i Öknen ville jag förstås lära mej arabiska. Jag tog lektioner tillsammans med tre fransyskor och en brasilianska. Undervisningen skedde på franska. Jag antecknade alltid nya ord och när en av fransyskorna måste utebli från en lektion bad hon sen att få låna mina ordentliga anteckningar. Men jag fick läsa dom högt för henne; min svenska ”fonetik” gick inte ihop med hennes sätt att stava arabiska ord – förstås.

 4. Kittla, smeka, kyssa, älska, passionen, kärleken, ömheten.
  Så användbart!

  Annat var det när Lelle Karl Johans hustru kom till Sverige. Då arrangerades en skånsk talkör med bönder som taktfast (det rådde torka) skrek ”Vi vill ha regn!” Och det uppfattades av drottningen som ”Vive la Reine!” och då blev hon i alla fall lite glad. Men det gick ju över.

 5. Låt mig först vara flugan i smörjelsen (the fly in the ointment), grumset i vinbägaren, gruset i dojjan:

  Jag kan inte se KalleJojje på bild nummer tre ovanifrån räknat.

  Låt mig sedan falla i ren extas över detta underbara bokfynd. Så ofantligt roligt! Särskilt fascinerande är den sista bilden, där man måste grubbla över grupperingsprincipen — först är det lite sjukdomssymptom, hosta och svettas och sådant, sedan går ämnena via nypas och kittlas till att älska i tämligen fysisk mening med kyssar och smekningar … och sedan ett raskt hopp via ”hata” till att lära sig saker, läsa och räkna och börja och sluta.

  Hela sidan kanske i själva verket är ämnad för en trettonåring, hos vilken det ju kan gå sådär fort i känsloliv och ämnesbyten!

 6. SG: Det där hörde jag för decennier sedan, men ville inte spegla här eftersom det låter som en skröna. Är den sann?

 7. Ökenråttan

  Jamen det är ju klart att karln inte lärde sej nån svenska med en sån osystematisk lärobok. Inte ens bokstavsordning på ordena, fnys!

 8. LarsW
  Det är faktiskt det enda jag minns av historieundervisningen. Jo, jag vet förstås också att Karl XII är död och att Lunds universitet grundades 1477. Sanningshalten? Det är ju segraren som skriver historieböckerna. I fallet Désirée Clary är det svårt att veta vem segraren är. Odhner kanske svävade ut lite där.

 9. Då är du ju själv det bästa sanningsvittnet!
  Det är härmed fastslaget att episoden faktiskt har inträffat.
  Och den som senast berättade om den lever än. Då måste den vara sann.

 10. Örjan

  ”Den 22 december 1810 välkomnades hon och hennes son Oscar i Helsingborg”
  Ang Desideria (från Wikipedia)

 11. Det var säkert Ä-et — i varje fall ser jag nu sängkammarregementet, som jag vill minnas att man kallade det när KXIVJ stannade i sängen hela dagen men bestämde ändå.

  Sidospår: varje gång jag ser försvenskningen av Desirées namn, Desideria, tänker jag ”desiderata”. (Plural av desideratum, alltså.) Verkligen jämt, i årtionden har det varit så! (Jag tror det är ett bibliofilirelaterat fel.)

 12. Ökenråttan

  Çedilj på er! Om man läser lärobokens fonetiska anvisningar högt så låter det ändå lite svenskt. Får jag för mej.

 13. Örjan

  Desideria. Annorlunda, spännande livsöde, innan hon slutligen gifte sig med Jean Baptiste.
  Uppgift till båsmor:
  Skriv filmmanus till storfilm ang henne. Sälj det dyrt till Hollywood!.
  Bli bjuden tilll Oscarsgala som nominerad till ”bästa manus”

 14. hyttfogden

  Läste för några veckor sedan Herman Lindqvists Jean Bernadotte mannen vi valde.
  Sedan Kerstin Nohrenius Eugén vid Napoleons sida och därefter Eva Helen Ulvros bok om Oscar I. Nu står jag och tittar i bokhyllan efter Annemarie Selinkos bok om Dêsirée som kom ut 1953 på svenska. Oscars fru Josefina var dotter till Eugén och hennes farmor var Napoleons första fru. Är det nån som har lästips på en fortsättning på det här temat? Hela kedjan började med Krig och Fred. Jag tycker om att jämföra hur olika författare hanterar och värderar ett visst tema eller en viss person.

 15. Ingela

  Jag lärde mej också den där historien om den blivande svenska drottningen, troligen i mellanstadiet någon gång. Dessvärre råkade jag återge den under min grundskollärarutbildning, minns dock inte i vilket sammanhang. Detta var på 70-talet och det fanns på Umeå universitet en icke föraktlig andel studenter med vänstersympatier. De flesta trevliga pch präktiga människor, liksom min kurskamrat från sydliga nejder. Men han snäste av mej så att jag aldrig har tänkt tanken att berätta historien för några elever. ”Trour döuu att skånska bönner va så ini helvitti domma i heuvet så dom trodde att kärringen skulle bestemma över vädret?” (gammaldags systembolagsfonetik, orkar inte IPA-klicka)
  Jag tyckte, och tycker fortfarande att hans syn på saken är den rimliga och bestämde mej för att tro att det är en skröna.

  Svenskboken på franska är förresten helt underbar!

 16. Ja, så dumma kan spårvagnsförare, skomakare, hemmafruar, elektroingenjörer, aboriginer, bönder och ett otal andra individer vara. Framför allt på artonhundratalet. I dag vet vi ju så mycket bättre. Nu småskäller vi bara på SMHI när vädret inte blir som vi önskar.
  Det är allt en väldig skillnad.

 17. Ninja i Klockrike

  Eller så kanske di skånska bönnerna begrep alldeles utmärkt, varför de skulle skandera som di gjorde, när nån talade om varför för dem ?
  Jau menar att di var ju inte värst möe dummare då än nu?
  Tänk bara på allt di hitta på att uppfinna å så?

 18. Ökenråttan

  Åh nu minns jag en bok som någon ytlänning skrev om Sverige för länge, länge sen och där fick man veta att allmogen stod uppradad längs vägarna och hälsade alla som reste förbi. Vad är det för bok? Är det här hos Lotten som jag har läst det? Eller var,var,var? Nån som vet?

 19. Christer tLDPT

  Hallå där, det var Uppsalas universitet som grundades 1477. I Lund var de lite långsammare, och grundade inte sitt förränta 1666

 20. Jag skulle preciiiis säga att Uppsalas grundår ju påminner om en parfym och Lund mer är som djäfvulens nummer. (Det gäller för mig att hänga upp årtalen på konstiga galgar. Vasa 1628 är svårt, för det påminner mig inte om nåt annat.)

 21. Ja, det var det ju. Uppsala alltså.
  Undrar vad Ljunggren skulle ha sagt om detta? Jag var ju inte precis hans favoritelev. Och nu detta med Lund och Uppsala. Han var från Helsingborg, förresten. Lundgren, historiemajjen.

  På tal om allmogen så var nån av de bearnaisiska kungarna uppe i Dalarna för att få masarna på gott humör (tror jag). Även om Bernadottes var från det lite mera råbarkade Bearn så var han inte så rå att han sa ”du” till folk. Så han frågade en allmoge (samma bildning som en personal) om det var santa att de sa du till alla. ”Ja, det gör vi” sa allmogenen ”utom till dig och bror din”

 22. Sitter på tåget till annan ort. Ska vara borta till lunch. Upptäckte att jag har glömt plånboken hemma.
  Men då hade jag redan nyttjat telefonen till att betala biljetten.
  Undrar om det finns nåt matställe där man kan svischa betalningen eller om jag måste åka hem och äta.

  Dessa nya tider!

 23. Minnesregel, tydligen:
  Lunds universitet grundades när London brann.

  Umeå brann 1888, men jag känner inte till motsvarande universitet.

 24. Nu kan jag inte hålla mig längre, OT eller inte. Då gäller det att vara korrekt:

  Vindhastigheter anges för det mesta i meter per sekund, sekundmeter i dagligt tal, i Sverige. I USA är Miles per Hour det vanliga, ibland knop, och då konverterar svenska tidningar slentrianmässigt mph till kilometer per timme, något de flesta bara ser på hastighetsmätaren i bilen.

  Irmas hittills rapporterade max, då:
  185 mph –>298 km/h –>85 m/s –>161 Knop och –faktiskt– Mach 0,25.

  Maxvind är vindstötar, medelvind något annat. Det är därför man ibland ser formuleringen ”orkanbyar” när medelvinden är under de definierade 33 m/s för orkan. Något om Irmas medelvindar har jag inte sett, men de bör räcka till.

  Här en snabb, ren och snygg omräknare:
  https://www.calculateme.com/Speed/

 25. Och: Man googlar sig vilse och hittar rätt!

  Alla: Vi yrar på franska alldeles för sällan! Det här är SÅ kul!

  Just nu befinner jag mig på Språktidningens tioårsjubileum på Östermalm – i Finlandshuset. Jag har placerat mig i ett hörn med bubbel och dator och medan alla andra minglar, korrläser jag envist och koncentrerat för att inte paja alla mina deadline:ar (så ska man inte skriva egentligen) eftersom jag imorrn ska sätta mig på ett flygplan till …

  Forts. följer.

 26. **Fnissar våldsamt åt hakke**
  Det finns en ort (i Skåne) som heter Bara. Lotten kanske ska dit, och se om invånarna är det.

  Annars gissar jag … på allt möjligt.
  Östersund
  London
  Barcelona
  Tromsø
  Reykjavik
  En hemligstämplad flygplats på den ungerska pustan — Pustan — Pusztan — där hon blir mött av en hel skrälldus ryttare (de är världens bästa i den trakten) som ska lära henne att hänga under magen på en häst i fyrsprång och samtidigt avlossa ett gevär.

 27. Agneta uti Lund

  Lotten, jag gissar att planet går till England.

  Ökenråttan –> Voltaire skrev om Karl XII. Kanske finns däri något om uppradad allmoge utmed vägarna.

  Eller kanske i denna bok:

 28. Ökenråttan

  Var stode vi utan Agneta uti Lund? Tack! Den grefliga dagboken tror jag starkt på. Men den har jag inte läst. Jag har tydligen läst nån som har läst den. Vem?

 29. Knä?
  Det börjar kännas som du helt glömt att du har ett knä*. Det är väl egentligen bra. Men liten knärapport tycker jag att det är dags för.
  *Jo, jag vet att du har två. Men det andra är ju inte mycket att prata om.

 30. HK

  Meh … här hinner man köra husbil från Rostock i Dalsland till Stevns Klint på Sjælland och ingen aktivitet i båset under tiden. Nu lägger jag mej så får får skriva under tiden.
  Sov gott till mej.

 31. Gonatt.

  Vi kanske ses nånstans i Europa? Vi drar neröver (Odense, Bewerwijk, Pacy sur Eure och avslutar i Paris) nån gång i nästa vecka.

  Förra försöket avbröts på grund av monsterstau och ett praktarsle. Den här gången hänger Hyttis med. Vi har planerat med breda marginaler och kan tänka oss lite olika varianter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

wp-puzzle.com logo

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.