Hoppa till innehåll

Dag: 28 oktober 2008

Har inte riktigt tid

Jag skulle förstås vilja blogga, rimma, springa, cykla, lattja, mejla, baka, rapportera om mammografin, spela basket eller sticka nålar genom mina egna ögon hellre än att redigera detta:

Egendom som ägs av försäkringstagaren eller av annan än försäkringstagaren som är namngiven i försäkringsbrevet, om egendomen anges i försäkringsbrevet med objekttyp och i förekommande fall försäkringsbelopp och egendom som ägs av annan än försäkringstagaren – utom egendom som tillhör arbetstagare eller kunder – som är byggnad, fastighetsinventarier, maskiner och inventarier samt varor och som försäkringstagaren är ersättningsskyldig för eller i skriftligt avtal med ägaren åtagit sig att försäkra.

Men det kan jag ju inte. In i redigeringsgrottekvarnen, Lotten!

Share
24 kommentarer