Hoppa till innehåll

Dag: 14 december 2006

Pausunderhållning för förbryllade besökare

Den här julkalendern fungerar i mångt och mycket ungefär som livet
självt. Istället för att öppna lucka 1 och sedan presentera facit
till den och sedan öppna lucka 2 och helt logiskt presentera facit
till lucka två enligt detta mönster: L1, F1, L2, F2 … har Språkpolis
lyckats med följande ekvation:

L1, F1, L2, L3, L4, F2+F3, L5, F4+F5+L6, L7, L8, L9, F7, F8, L10,
L11, F6 (!), L12, F11, L13, L14, F ..?

(”Livet” symboliserar i själva verket ordningen i Olles hjärna. Ordet
”lucka” är i själva verket mitt minne. Facit är en bild av det
historiska skeendet i parenteser.)

Share
Lämna en kommentar

Språkkalendern, lucka 13

Jag tänker på en speciell sorts svenska.

Ledtråd 1: Ibland används ordet ”riktigt” på ett annorlunda sätt.
Ledtråd 2: De som talar denna form av svenska kan också bruka ordet ”bra” på ett sätt som skiljer sig från den svenska som t.ex. talas på Oxenstiernsgatan i Stockholm.
Ledtråd 3: Här används ord som rådd, slattrig , blaska sig och klotta.

Share
Lämna en kommentar